<<<

 

 

Musdienas loti svarigi veiksmiga darba un karjeras pamata ir pec iespejas plasaki kontakti ar cilvekiem, kuru nodarbosanas un intereses sakrit ar musejam, ka ari iespejas paradit sevi plasai publikai un piedalities pieredzes apmainas programmas. Latvijas Universitates Biologijas Studentu asociacija butu loti labs risinajums, ka nodrosinat studentus un biologija ieinteresetos cilvekus gan ar neskaitamiem jauniem kontaktiem, gan jaunako informaciju par darba tirgus piedavajumiem un iespejam piedalities dazados gan starptautiskos, gan nacionalos un vietejos pasakumos, kur viniem butu iespeja paradit sevi un macities no citiem.


Asociacijas dibinataji ir Latvijas Universitates Biologijas Fakultates studenti, kas jau ir paguvus gut pieredzi dazadu pasakumu organizesana un kuriem ir plasi kontakti ar studentiem arzemes. si projekta ideja viniem radusies jau divus gadus atpakal.


Vel viens no asociacijas merkiem butu iepazistinat vidusskolenus ar plasajam iespejam, ko piedava biologijas zinatnes, tadejadi popularizejot gan Biologijas Fakultati, gan so profesiju ka tadu.


Veicinot jauno zinatnieku pieredzi un kontaktus, asociacija piedalas pasaule konkuret spejigas jauno zinatnieku paaudzes veidosana. si butu pirma sada tipa organizacija, kas nodarbotos ar biologijas studiju popularizesanu un biologijas studentu pieredzes un kontaktu paplasinasanu.