''LUBSA" nozîme Latvijas Universitates bilogijas stdentu asociacija. Mes esam tie, kuriem rup biologijas studenti.. >>>>
 
Viens no musu tuvakajiem merkiem ir noorganizet Starptautisko biologijas studentu konferenci. >>>
   
 
Rakstiet mums lubsa@lanet.lv vai meklejiet Bioloijas fakultates 129 telpa. >>>